Cầu xin Đức Chúa Trời thổi hơi thở có sự sống của Ngài vào bộ xương khô Việt Nam để chúng con được sống.

Ê-xê-chi-ên 37.5: "Chúa GIA-VÊ phán như vầy cùng các xương này: ‘Này, Ta sẽ khiến hơi-thở vào trong các ngươi để các ngươi được hồi sinh."

Cầu nguyện như một người

"...như một người" (Các Phán Quan 20.8), một thành ngữ Do Thái chẳng bao giờ đập vào mắt tôi trước đây. Chỉ sau khi tôi dịch ấn bản Thánh Kinh New American Standard Version (NASV) 1971 ra tiếng Việt (tức là Thánh Kinh Tiêu Chuẩn), một nhiệm vụ được Chúa trao để phụ giúp Người Chăn Lý Công Thuận, tôi chợt hiểu ra nó, vì trong khi dịch, tôi phải để ý từng chữ, từng dấu chấm câu. "...như một người" nói lên tinh thần hiệp một trong ý chí và hành động như một đoàn quân đông đảo tiến lên trong chiến trận thống nhất như một người. Trước đó, tôi từng nghe nhiều về chữ "hiệp một" nhưng chỉ sau khi dịch NASV, tôi mới cảm thấy tôi hiểu nó tới tận xương tận tủy. 

"Cầu Nguyện Cho Việt Nam" (tên trước đây "Người Việt Về Nguồn") bắt đầu nhóm hàng năm để cầu nguyện cho Việt Nam từ năm 2001, nhưng chưa bao giờ chúng tôi cầu nguyện như một người cho tới mãi gần đây. Có nhiều lý do khiến chúng tôi ra trận với một đội hình tản loạn và trong bài này tôi không tiện nói ra, nhưng kể từ giờ trở đi tôi hứa với Chúa tôi cùng với các anh em chiến hữu trong Chúa cầu nguyện cho Việt Nam như một người và với tâm lòng tuôn ra như nước (Ai-ca 2.19).

Lê Anh Huy,

Sáng lập viên
Prayers4VN Net Church (tên đăng ký với sở thuế liên bang Hoa Kỳ)

Subscribe to Cầu Nguyện Cho Việt Nam  RSS